ΤΣΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

#88
ΤΣΑΓΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

BIB

1131

ΦΥΛΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ

88

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΛΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ

00:55'55"021

Δίπλωμα Συμμετοχής

Για να σας αποστείλουμε με email το δίπλωμα συμμετοχής, παρακαλώ επικοινωνήστε με την οργανωτική επιτροπή του αγώνα, στο peoplerun@peoplegreece.com

Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας.

Φιλικά team@peoplerun