ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

#144
ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

BIB

97

ΦΥΛΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ

144

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΛΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ

00:30'52"029

Δίπλωμα Συμμετοχής

Για να σας αποστείλουμε με email το δίπλωμα συμμετοχής, παρακαλώ επικοινωνήστε με την οργανωτική επιτροπή του αγώνα, στο peoplerun@peoplegreece.com

Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας.

Φιλικά team@peoplerun