ΝΕΦΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

#34
ΝΕΦΡΟΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

BIB

1082

ΦΥΛΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ

34

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΛΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ

00:48'23"686

Δίπλωμα Συμμετοχής

Για να σας αποστείλουμε με email το δίπλωμα συμμετοχής, παρακαλώ επικοινωνήστε με την οργανωτική επιτροπή του αγώνα, στο peoplerun@peoplegreece.com

Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας.

Φιλικά team@peoplerun