ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

#118
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

BIB

1002

ΦΥΛΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ

118

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΛΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ

01:01'08"249

Δίπλωμα Συμμετοχής

Για να σας αποστείλουμε με email το δίπλωμα συμμετοχής, παρακαλώ επικοινωνήστε με την οργανωτική επιτροπή του αγώνα, στο peoplerun@peoplegreece.com

Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας.

Φιλικά team@peoplerun