ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

#26
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

BIB

1088

ΦΥΛΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ

26

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΛΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ

00:47'21"572

Δίπλωμα Συμμετοχής

Για να σας αποστείλουμε με email το δίπλωμα συμμετοχής, παρακαλώ επικοινωνήστε με την οργανωτική επιτροπή του αγώνα, στο peoplerun@peoplegreece.com

Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας.

Φιλικά team@peoplerun