ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

#242
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

BIB

298

ΦΥΛΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ

242

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΛΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ

01:26'30"579

Δίπλωμα Συμμετοχής

Για να σας αποστείλουμε με email το δίπλωμα συμμετοχής, παρακαλώ επικοινωνήστε με την οργανωτική επιτροπή του αγώνα, στο peoplerun@peoplegreece.com

Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας.

Φιλικά team@peoplerun