ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑ

#237
ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΛΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

BIB

0135

ΦΥΛΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ

237

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΛΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ

00:53'22"356

Δίπλωμα Συμμετοχής

Για να σας αποστείλουμε με email το δίπλωμα συμμετοχής, παρακαλώ επικοινωνήστε με την οργανωτική επιτροπή του αγώνα, στο peoplerun@peoplegreece.com

Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας.

Φιλικά team@peoplerun