ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ

pr3-80770

#126
ΚΟΡΟΝΤΖΗΣ ΤΡΥΦΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

BIB

1168

ΦΥΛΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ

126

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΛΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ

01:07'00"324

Φωτογραφίες

Δίπλωμα Συμμετοχής

Για να σας αποστείλουμε με email το δίπλωμα συμμετοχής, παρακαλώ επικοινωνήστε με την οργανωτική επιτροπή του αγώνα, στο peoplerun@peoplegreece.com

Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας.

Φιλικά team@peoplerun