ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ-ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

pr3_40776

#112
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ-ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

BIB

190

ΦΥΛΟ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ

112

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΛΟΥ

ΧΡΟΝΟΣ

00:28'46"023

Φωτογραφίες

Δίπλωμα Συμμετοχής

Για να σας αποστείλουμε με email το δίπλωμα συμμετοχής, παρακαλώ επικοινωνήστε με την οργανωτική επιτροπή του αγώνα, στο peoplerun@peoplegreece.com

Ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή σας.

Φιλικά team@peoplerun